Jeżeli zajdzie potrzeba włączenia wyświetlenia zapisywanych danych jednocześnie pliku plików z logami nie trzeba odpalać kilku konsoli – można je wszystkie zawrzeć w tail -f.