Na początku wyjaśnijmy – co to jest Docker? Docker jest narzędziem pozwalającym umieścić aplikacje w kontenerze – lekkim, przenośnym środowisku które możemy w szybki sposób tworzyć, usuwać i skalować. Niewątpliwie największą zaletą dockera w porównaniu do znanych nam wirtualizacji ( openvz,xen,kvm) jest to, że nie potrzebuje on specjalnym konfiguracji, instalowania całych systemów operacyjnych tylko korzysta