Alias jest instrukcją dla powłoki aby jeden ciąg znaków zastąpić innym. Najczęściej używamy ich dla skrócenia najczęściej wpisywanych poleceń.

Informacje ogólne

Podstawowa forma aliasu to:

alias [name=['command']]

Przykładowy alias:

alias ls='ls -l'

Aliasy możemy stosować per sesja – poprostu wpisując powyższe polecenie w konsoli.

Możemy je też ustawić per dany użytkownik – wystarczy wtedy utworzyć plik .bashrc i dodać w nim dany alias:

echo "alias ls='ls -l'">> ~/.bashrc

Jeżeli z serwera i ssh korzysta kilku użytkowników możemy ustawić alias dla wszystkich:

echo "alias ls='ls -l'">> /etc/bash.bashrc

Należy pamiętać jednak o tym, że taki alias zadziała dopiero dla nowej sesji, więc obecnie zalogowani użytkownicy muszą się wylogować i zalogować ponownie.

Sprawdzenie aliasów

Jeśli chcemy sprawdzić listę ustawionych aliasów wystarczy wpisać poprostu “alias”

# alias
alias cp='cp -i'
alias ls='ls --color=auto'
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias vi='vim'

Usunięcie aliasu

Alias możemy usunąć na dwa sposoby:

 1. Na stałe – usuwając wpis dodany w danym pliku ( /etc/bash.bashrc  lub .bashrc użytkownika) – konieczne jest wtedy zamknięcie i otworzenie nowej sesji
 2. Dla danej sesji – wykorzystując polecenie unalias:
  admin@node:~$ touch s
  admin@node:~$ alias
  alias ls='ls --color=auto'
  admin@node:~$ alias rm='rm -i'
  admin@node:~$ alias
  alias ls='ls --color=auto'
  alias rm='rm -i'
  admin@node:~$ 
  admin@node:~$ rm s
  rm: usunąć pusty zwykły plik „s”? n
  admin@node:~$ ls
  s
  admin@node:~$ unalias rm
  admin@node:~$ rm s
  admin@node:~$ ls
  admin@node:~$ 
  
 3. Możemy też usunąć wszystkie aliasy jednoczenie wpisując unalias -a:
  admin@node:~$ alias -p
  alias ls='ls --color=auto'
  admin@node:~$ unalias -a
  admin@node:~$ alias -p
  admin@node:~$ 
  

   

Zmienne w aliasach

W aliasach możemy używać zmiennych globalnych, więc przykładowo jeśli chcemy zobaczyć obecny katalog po wpisaniu kropki, wystarczy dodać polecenie:

alias .='echo $PWD'

Podsumowanie

Aliasy to bardzo przydatne narzędzie do ułatwienia sobie pracy i warto ich używać.

Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach:

 • stosuj spójne nazewnictwo aliasów – nie ma nic gorszego niż różne aliasy na różnych serwerach
 • przed wykonaniem pierwszego polecenia na “obcym” serwerze ( np jednorazowe zlecenie) sprawdź ustawione aliasy Jeśli nie wiesz dlaczego – czytaj następny punkt.
 • nie używaj w aliasach niebezpiecznych dopisków – np:
  alias rm='rm -fr'
  alias dpkg=' dpkg- i --force'

  mogą przynieść więcej szkody niż pożytku nie tylko dla Ciebie, ale też dla osób którym coś zlecisz

 • nie stosuj aliasów do wszystkiego i gdy dopiero się uczysz – wiem że łatwiej wpisać “instaluj apache2” niż “apt-get instal apache2” , jednak nadmierne używanie aliasów spowoduje że nie uczysz się poleceń systemowych a własnych i tym samym się nie rozwijasz
 • to samo co wyżej w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników – uczenie kogoś używania aliasów szybko się zemści, i lepiej pokazać co taki alias robi niż ma wpisać bez myślenia “słowo-klucz”
Oceń wpis