Marek

Ataki XSS w praktyce

Ataki XSS czyli Cross Site Scripting pozwalają atakującemu na wykonanie złośliwego kodu ( najczęściej javascript) po stronie przeglądarki….