Poprzednio wszystkie rekordy TXT/SPF w kopii zapasowej były ignorowane przy przywracaniu kopii – zawsze były ustawiane wartości z serwera gdzie przywracaliśmy kopię. Nowy checkbox został dodany w: