Osoby z dłuższym stażem przyzwyczaiły się do używania polecenia “ifconfig”, które w centos7 ( w obrazie minimal) zwraca “command not found”

Rozwiązanie? Instalacja pakietu net-tools: