Chmuromaniak, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia u największych dostawców usług Chmury Publicznej.
Zero marketingu, tylko informacje techniczne w formie krótkiego opisu.
Jeśli masz pomysł na rozwój daj znać w komentarzu – chętnie rozwinę cykl o nowe przydatne informacje.
Zaczynamy!

AWS (Amazon Web Services )

 1. Instancje Reserved w Amazon Elasticsearch
 2. Amazon Lightsail jest już dostępny w 3 dodatkowych regionach: Kanada, Paryż, Seul
 3. Thinkbox Deadline Obsługuje 3ds Max 2019 i Vue 2016
 4. Amazon EMR obsługuje teraz instancje M5 i C5
 5. Nowy sposób liczenia kosztów na kilku rachunkach
 6. AWS Glue jest teraz dostępny w regionie AWS Azji i Pacyfiku (Seoul) oraz Londynie
 7. Monitorowanie aplikacji Amazon Kinesis za pomocą Amazon CloudWatch
 8. Wprowadzenie procesorów Optimize dla Amazon EC2
 9. AWS upraszcza tworzenie instancji bezserwerowych za pomocą CLI
 10. Amazon Lex jest już dostępny w Oregonie
 11. Umowa Enterprise for AWS Marketplace Standaryzuje warunki licencji na oprogramowanie, aby uprościć i usprawnić zakup oprogramowania dla klientów korporacyjnych
 12. AWS IoT Core dostępny w Mumbaju
 13. Możliwość pobierania ostatniego wyniku z AWS EC2
 14. Tworzenie planów AWS auto scaling za pomocą AWS Cloudformation
 15. Amazon GuardDuty dodaje możliwości automatycznego archiwizowania wyników
 16. AWS Step Functions dostępne w Seulu i Kaliforni
 17. Kopiowanie zaszyfrowanych migawek Amazon EBS pod niestandardową CMK teraz kończy się szybciej przy mniejszej ilości pamięci
 18. Amazon ECS dodaje parametr SSM do uruchamiania zoptymalizowanych EC2  z wykorzystaniem AWS CloudFormation
 19. Amazon Aurora z obsługą PostgreSQL jest dostępna w regionie Azji i Pacyfiku (Seul)
 20. Amazon Cloud Directory jest już dostępny w Kanadzie
 21. Application Load Balancer i Network Load Balancer obsługują uprawnienia oparte na zasobach i znacznikach
 22. Przedstawiamy narzędzie śledzenia ruchu w aplikacji Amazon GameLift do automatycznego skalowania
 23. Nowa usługa – IoT Device Simulator
 24. Wdróż CloudStax NoSQL DB dla Apache Cassandra dzięki nowemu Quick Start
 25. AWS Elemental Media jest teraz dostępny w regionie Azji i Pacyfiku (Seul)
 26. Amazon Aurora może cofnąć bazę danych w czasie
 27. Amazon Connect Now obsługuje wejście klawiatury za pomocą przeglądarki Amazon Lex Chatbot
 28. Usługa migracji bazy danych AWS obsługuje typy instancji R4
 29. Monitorowanie urządzeń IoT w czasie rzeczywistym za pomocą Kinesis Data Analytics
 30.  Lumberyard Beta 1.14.

 

Azure ( Microsoft Azure )

 1. Usługa Azure Data Factory umożliwia obecnie kopiowanie danych z Salesforce Marketing Cloud i Oracle Responsys za pomocą funkcji kopiowania .
 2. Public preview: Azure Blockchain Workbench
 3. Azure Data Factory GetMetadata activity obsługuje więcej typów danych
 4. Niestandardowe podpowiedzi do raportów i eksplorator pytań i odpowiedzi dostępne dla produktu Power BI Embedded
 5. Metryki pamięci dostepne w Power BI Embedded
 6. Globalna dostępność:  Azure Cosmos DB Virtual Network Service Endpoints
 7. Okna sesji w usłudze Azure Stream Analytics
 8. Obsługa niestandardowego kodu C# dla zadań Stream Analytics na IoT Edge
 9. Zaktualizowane wbudowane modele uczenia maszynowego do wykrywania anomalii w Stream Analytics
 10. Teraz można podzielić dane wyjściowe platformy Azure Stream Analytics na magazyn Azure Blob na podstawie dowolnej kolumny w zapytaniu
 11. Aktualizacja wersji PHP dla app service w czerwcu

GCP ( Google Cloud Platform )

 1. Przedstawiamy Cloud Memorystore: w pełni zarządzana usługa magazynu danych w pamięci dla Redis

 

Gelibolu escort