Chmuromaniak, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia u największych dostawców usług Chmury Publicznej.
Zero marketingu, tylko informacje techniczne w formie krótkiego opisu.
Jeśli masz pomysł na rozwój daj znać w komentarzu – chętnie rozwinę cykl o nowe przydatne informacje.
Zaczynamy!

AWS (Amazon Web Services )

 1. Od dziś katalog Amazon Cloud Directory umożliwia dodawanie dodatkowych, opcjonalnych atrybutów
 2. AWS Marketplace uruchamia nowy przepływ pracy w witrynie
 3. Instancje Amazon EC2 M5  są teraz dostępne w regionie AWS GovCloud (USA)
 4. Amazon Aurora ze zgodnością PostgreSQL jest dostępna w regionie USA West (N. California) i AWS GovCloud (US)
 5. Amazon ECS dodaje automatyczne uruchomienie daemona ( wzorca do zastosowania dla każdej instancji w klastrze)
 6. AWS Elemental Media jest teraz dostępny w Europie (Frankfurt)
 7. Amazon Kinesis Data Firehose jest już dostępny w Kanadzie (Centralny) i Azji i Pacyfiku (Seul)
 8. AWS Limit Monitor  umożliwia dostosowanie limitów usług które chcemy sprawdzać
 9. AWS Cost Explorer obliczy oszczędności związane z zarezerwowanymi instancjami  Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift i Amazon ElastiCache.
 10. AWS CloudHSM jest teraz dostępny w regionie UE (Londyn)
 11. Amazon MQ obsługuje teraz AWS CloudFormation
 12. Amazon CloudFront rozwija się w Afryce dzięki nowej lokalizacji w Johannesburgu i  Bangalore
 13. Amazon CloudWatch Metric Math obsługuje teraz możliwość przeprowadzania masowych przeliczeń metryk
 14. Amazon API Gateway obsługuje prywatne interfejsy API
 15. Amazon AppStream 2.0 obsługuje teraz ustawienia strefy czasowej, ustawień regionalnych i ustawień językowych
 16. Amazon AppStream 2.0 obsługuje teraz Konfigurowanie domyślnych ustawień aplikacji użytkownika
 17. Nowa usługa AWS Landing Zone to rozwiązanie, które pomaga klientom w szybszym konfigurowaniu bezpiecznego, wielodostępowego środowiska AWS opartego na najlepszych praktykach AWS.
 18. AWS CloudTrail automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia zarządzania odczytem i zapisem dla obsługiwanych usług AWS.
 19. Amazon ElastiCache for Redis ogłasza wsparcie dla Redis 4.0 dzięki usprawnieniom buforowania i lepszemu zarządzaniu pamięcią dla wydajnego przetwarzania danych w pamięci
 20. Amazon GameLift wprowadza 18 nowych wskaźników dotyczących sesji gry
 21. Kilka nowości dla AWS DeepLens : Rozszerzona obsługa frameworków, rozszerzona obsługa warstwy MXNet, nowy przykładowy projekt i możliwość wyświetlania danych wyjściowych projektów za pośrednictwem przeglądarki w tej samej sieci
 22. Dodanie obsługi JupyterHub w Amazon EMR w wersji 5.14.0.
 23. Amazon GuardDuty rozszerzyło analizę logów AWS CloudTrail, zmniejszając tym samym koszty dla klientów

Azure ( Microsoft Azure )

 1. Aplikacje logiczne dostępne w usłudze Google Gov
 2. Skalowanie między warstwami w bazie danych Azure dla PostgreSQL i MySQL
 3. Zdefiniowane przez użytkownika Punkty przywracania są teraz obsługiwane dla hurtowni danych SQL Azure
 4. Start / Stop maszyn wirtualnych poza godzinami pracy w Azure Automation został zaktualizowany

 

GCP ( Google Cloud Platform )

 1. Ulepszone ceny dla układów GPU z możliwością wywłaszczenia
 2. Google app engine dodaje obsługę aplikacji Node.js
 3. QUIC w zakresie równoważenia obciążenia HTTPS
 4. Program Partner Interconnect jest teraz ogólnie dostępny

biga escort