Chmuromaniak, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia u największych dostawców usług Chmury Publicznej.
Zero marketingu, tylko informacje techniczne w formie krótkiego opisu.
Jeśli masz pomysł na rozwój daj znać w komentarzu – chętnie rozwinę cykl o nowe przydatne informacje.
Zaczynamy!

AWS (Amazon Web Services )

 1. Amazon RDS dla PostgreSQL Read Replicas obsługuje teraz wdrożenia multi AZ
 2. Amazon Connect teraz obsługuje Amazon Lex w regionie AWS w Oregonie
 3. AWS Elastic Beanstalk obsługuje platformę .NET Core 2.1 na platformach Windows Server
 4. Zdarzenia w usłudze CloudWatch w Amazon Dodają kolejki w standardzie Amazon SQS jako cel zdarzenia w regionie AWS GovCloud (USA)
 5. Usługa Amazon ECS Service Discovery dostępna w regionie US West (N. California)
 6. Ogłaszamy Amazon Linux 2 z obsługą długoterminową (LTS)
 7. Automatyczne nazwanie Amazon Route 53 jest teraz dostępne w północnej Kalifornii
 8. Pakiet SDK Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) dla aplikacji Go jest już dostępny
 9. AWS przedstawia platformy robocze Amazon Linux WorkSpaces
 10. AWS Lambda i Amazon API Gateway są teraz dostępne w regionie AWS China (Ningxia), obsługiwanym przez NWCD
 11. Amazon Comprehend obsługuje teraz przetwarzanie asynchroniczne wraz z większymi rozmiarami dokumentów
 12. Kinesis Data Firehose jest teraz dostępny w czterech dodatkowych regionach AWS
 13. Dostęp do AWS Secrets manager na różnych kontach AWS poprzez dołączanie zasad opartych na zasobach
 14. Połączone konta mogą uzyskiwać dostęp do niestandardowych zaleceń zakupu RI dla konkretnych połączonych kont bezpośrednio przez AWS Cost Explorer
 15. AWS Elemental Media jest teraz dostępny w regionie Ameryki Południowej (São Paulo)
 16.  Interface calls Amazon SageMaker są teraz obsługiwane w usłudze AWS PrivateLink
 17. Amazon SageMaker jest teraz dostępny w regionie AWS regionu Azji i Pacyfiku (Seoul)
 18. Amazon Inspector pokazuje teraz, które instancje lub kontrole bezpieczeństwa nie są oceniane w procesie oceny i dostarcza wskazówek
 19. Amazon MQ jest teraz dostępny w regionie West (Kalifornia) w USA
 20. Amazon EBS rozszerza wolumeny elastyczne, aby wesprzeć typy woluminum EBS Magnetic (Standard)
 21. Usługa migracji bazy danych AWS może rozpocząć replikację w dowolnym miejscu dziennika transakcji
 22. AWS Step Functions jest teraz dostępny w AWS GovCloud (US)
 23. Amazon CloudWatch dodaje obsługę VPC Endpoint do AWS PrivateLink
 24. Kopia zapasowa i odtwarzanie w Amazon DynamoDB jest już dostępne w regionie UE (Paryż).
 25. Amazon Transcribe jest teraz zintegrowany z AWS CloudTrail i Amazon CloudWatch Events
 26. Amazon EKS spełnia warunki HIPAA
 27. Amazon Macie dodaje obsługę ról związanych z usługą
 28. Konsola AWS Elastic Beanstalk dodaje obsługę rejestrowania obciążenia balansu aplikacji
 29. Amazon MQ wprowadza cztery nowe instancje brokera

Azure ( Microsoft Azure )

 1. Azure Data Lake Storage Gen2 preview
 2. Nowe usługi -Azure Web Apps Analytics i Azure Network Security Group Analytics
 3. Ogólna dostępność: Strefa nadmiarowych baz danych SQL Azure i elastycznych pul
 4. Aktualizacje Hadoop, Spark i Data Storage Gen2 na platformie Azure HDInsight
 5. Ogólna dostępność: Baza danych Azure Database dla MySQL 4 TB
 6. Ogólna dostępność: Baza danych Azure dla 4-TB serwera PostgreSQL
 7. Statyczna witryna WWW usługi Azure Storage jest teraz dostępna publicznie
 8. Nowa strona przeglądu usługi Azure Log Analytics
 9. Azure DNS SLA: zaktualizowano do 100%

 

GCP ( Google Cloud Platform )

 1. Nowa usługa Cloud Filestore zapewnia użytkownikom GCP wydajne przechowywanie plików
 2. Darmowa warstwa MongoDB Atlas w GCP
 3. Nowe repozytorium GitHub: używanie Firebase do dodawania funkcji opartych na chmurze do gier opartych na Unity

çerkezköy escort