Chmuromaniak, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia u największych dostawców usług Chmury Publicznej.
Zero marketingu, tylko informacje techniczne w formie krótkiego opisu.
Jeśli masz pomysł na rozwój daj znać w komentarzu – chętnie rozwinę cykl o nowe przydatne informacje.
Zaczynamy!

AWS (Amazon Web Services )

amazon web services

 1. Amazon Translate dodaje sześć nowych języków: chiński (tradycyjny), czeski, włoski, japoński, rosyjski i turecki
 2. Amazon Polly dodało funkcje która automatycznie dostosowuje szybkość mowy w oparciu o maksymalną zdefiniowaną ilość czasu.
 3. Amazon Polly pozwala wprwadzić do 100 000 znaków w tekście wejściowym za pomocą nowego zadania asynchronicznej syntezy i zapisać pliki wyjściowe w S3.
 4. Usługa Amazon Transcribe jest już dostępna w regionach Azji i Pacyfiku (Sydney) i Kanadzie
 5. Usługa Amazon Virtual Private Cloud (VPC) umożliwia teraz używanie własnych publicznie routowanych adresów IP z zasobami AWS, takimi jak instancje EC2, Network Load Balancers i NAT Gateways.
 6. AWS AppSync udostępnia ulepszony kreator API GraphQL, translatory HTTP i nowe wbudowane typy skalarne
 7. Amazon Comprehend obsługuje teraz analizę składni
 8.  S3 obsługuje do 3500 żądań na sekundę dodania danych i 5500 żądań na sekundę pobrania danych
 9. Amazon SageMaker obsługuje zadania przekształcania wsadowego o dużej przepustowości dla wywołań innych niż w czasie rzeczywistym
 10. AWS Amplify JavaScript Library rozszerza wsparcie dla Ionic Framework
 11. AWS Systems Manager umożliwia teraz przesyłanie strumieniowe danych wyjściowych do dzienników Amazon CloudWatch
 12. AWS Systems Manager obsługuje teraz podejmowanie działań związanych z niepowodzeniem kroku automatyzacji, umożliwiając rozgałęzienie do kolejnego kroku w dokumencie automatyzacji.
 13. AWS Elemental MediaStore jest teraz dostępny w regionie Azji i Pacyfiku (Seul)
 14. Amazon Kinesis Data Analytics jest już dostępny w UE (Frankfurt)
 15. Amazon RDS Performance Insights  dostępna dla Amazon RDS dla PostgreSQL
 16. Amazon MQ obsługuje teraz AWS CloudTrail
 17. Inter-Region VPC Peering jest teraz dostępny w regionie Azji i Pacyfiku (Seul)
 18. AWS SAM CLI uruchamia nowe polecenia upraszczające testowanie i debugowanie aplikacji bez serwerów
 19. AWS Device Farm dodaje integracje z  AWS CodePipeline
 20. AWS Fargate Dostępne w Singapurze, Sydney i Frankfurcie
 21. Amazon Redshift ogłasza bezpłatne uaktualnienie dla zarezerwowanych instancji DC1  do DC2
 22. AWS CodeBuild pomaga teraz monitorować twoje kompilacje za pomocą Amazon CloudWatch .

Azure ( Microsoft Azure )

 1. Azure Container Instances są teraz dostępne w Australii Wschodniej, USA Wschodniej 2 i USA Środkowej
 2. Mniejsza wersja PHP i aktualizacja Xdebug dla sierpnia 2018 roku w App Service
 3. Ogólna dostępność: model zakupów oparty na modelu vCore dla baz danych SQL i elastycznych pul
 4. Wybór obszaru roboczego został dodany do Analytics na każdej karcie edytora zapytań
 5. Ogólna dostępność: grupy auto-failover bazy danych SQL
 6. Ogólna dostępność: konfigurowalne długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych dla bazy danych Azure SQL
 7. Podgląd publiczny: Speech SDK 0.5.0 dla usług kognitywnych
 8. Podgląd publiczny: warstwa usług Critical Business w Instancji zarządzanej bazy danych Azure SQL
 9. Usługi wsadowe i zaawansowane usługi routingu dla map Azure
 10. Nowość w Mapach Azure: interfejs API, moduły sterowania mapami, zdjęcia i funkcje stylizacji

 

GCP ( Google Cloud Platform )

 1. Zmiana zasad wyłączania/blokowania usług – brak lub opóźnione zatrzymywanie usług dla “zaufanych” klientów
 2. Ogólna dostępność maszyn z do 4 TB pamięci RAM
 3. Komercyjne aplikacje Kubernetes w GCP Marketplace:
  komercyjne alplikacje kubernetes
 4. Cloud Spanner dodaje funkcję importu / eksportu, aby ułatwić przenoszenie danych
 5. Region w Los Angeles otwarty dla biznesu

Tarsus escort