Chmuromaniak, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia u największych dostawców usług Chmury Publicznej.
Zero marketingu, tylko informacje techniczne w formie krótkiego opisu.
Jeśli masz pomysł na rozwój daj znać w komentarzu – chętnie rozwinę cykl o nowe przydatne informacje.
Zaczynamy!

AWS (Amazon Web Services )

 1. Amazon Polly zwiększa limity znaków
 2. Amazon WorkMail wprowadza nowe sposoby udostępniania skrzynek pocztowych
 3. ogłoszenie Amazon Linux 2 LTS Candidate 2
 4. AWS PrivateLink w Paryżu
 5. Amazon ElastiCache dla Redis wprowadza nową metrykę wykorzystania procesora w celu zwiększenia widoczności w obciążeniach Redis
 6. Amazon EC2 M5 dostępne w Tokio i San Paulo
 7. Amazon EC2 C5 dostępne w Seulu i Tokio
 8. AWS Elastic Beanstalk Console obsługuje mechanizm równoważenia obciążenia aplikacji
 9. Obsługa Spark 2.3.0 na Amazon EMR w wersji 5.13.0
 10. AWS CloudFormation StackSet obsługuje wiele ról użytkownika i ustawia kontrolę dostępu na poziomie stosu
 11. Amazon ECS udostępnia zoptymalizowane dla ECS metadane AMI za pomocą parametrów SSM
 12. Usługa Amazon Simple Notification Service (SNS) obsługuje teraz AWS PrivateLink
 13. AWS Deep Learning AMI zawiera teraz zoptymalizowany TensorFlow 1.7 do szybszego szkolenia na Amazon EC2 C5 i P3 Instances
 14. AWS Glue obsługuje teraz wartości limitu czasu dla zadań ETL
 15. AWS Glue obsługuje teraz Apache Spark 2.2.1
 16. Zdarzenia CloudWatch w Amazon Dodaje FIFO do Amazon SQS jako cel zdarzenia
 17. Amazon Aurora z obsługą PostgreSQL obsługuje szybkie klonowanie bazy danych
 18. AWS AppSync teraz ogólnie dostępny (GA) z nowymi funkcjami GraphQL
 19. AWS Amplify dodaje obsługę GraphQL i AWS AppSync Włączanie danych w czasie rzeczywistym w aplikacjach JavaScript

 

Azure ( Microsoft Azure )

 1. Optymalizowanie wydajności przez zmianę warstwy dla usługi SQL Data Warehouse
 2. Obsługa operacjonalizacji notesów usługi Azure Databricks
 3. Definiowanie limitu ilości danych w usłudze Log Analytics
 4. Aktualizacja wersji pomocniczej języka PHP w usłudze App Service w maju 2018 r.
 5. Usługa Azure DevTest Labs dostępna na platformie Azure Government
 6. Natywna obsługa funkcji geoprzestrzennych w usłudze Stream Analytics
 7. UDF w JavaScript w usłudze Azure Stream Analytics
 8. Ogólna dostępność: narzędzia do analityki strumieniowej dla programu Visual Studio
 9. Stream Analytics oferuje strumieniowe kokpity menedżerskie w Power BI
 10. Podgląd publiczny: integracja usługi Stream Analytics z Monitorem Azure
 11. Stream Analytics dostępny w nowych regionach
 12. Wykrywanie anomalii w Stream Analytics
 13. Przejdź do Azure Functions z usługi Azure Stream Analytics
 14. Stream Analytics obsługuje format wejściowy kompresji
 15. JavaScript agregaty zdefiniowane przez użytkownika w usłudze Azure Stream Analytics
 16. CI/CD in Azure Stream Analytics
 17. Obsługa podrzędnego strumienia w usłudze Azure Stream Analytics
 18. Wgraj / pobieraj pulpity nawigacyjne Azure
 19. Rozszerzone możliwości portalu dla hurtowni danych SQL Azure
 20. Analityka strumienia Azure na IoT Edge
 21. Alerty utworzone w portalu Operations Management Suite mogą być rozszerzone na platformę Azure

GCP ( Google Cloud Platform )

 1. Nowa technologia Cloud Speech-Text
 2. Cloud Endpoints: wprowadzenie nowego sposobu zarządzania wdrażaniem konfiguracji interfejsu API
 3. Kayenta: otwarte narzędzie do automatycznej analizy firmy Google i Netflix

 

Dinar escort