Node.js to środowisko uruchomieniowe zaprojektowane do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych, szczególnie serwerów www napisanych w języku JavaScript. Umożliwia tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami wykorzystujących asynchroniczny system wejścia-wyjścia.

W tym wpisie pokaże jak można zainstalować nodejs wraz z npm i yarn dla systemu debian 8

Instalacja wymaganych pakietów:

apt-get install gcc g++ make -y

Pobieramy instalator i instalujemy najnowszą wersję:

wget -O node.sh https://deb.nodesource.com/setup_10.x
bash node.sh
apt-get install nodejs -y

Gotowe-  nodejs i npm zainstalowane:

# nodejs -v
v10.7.0
# node -v
v10.7.0
# npm -v
6.1.0

 

Aby dodatkowo zainstalować yarn wykonujemy:

​curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
apt-get update && apt-get install yarn -y

yarn zainstalowany:

# yarn -v
1.7.0

 

Oceń wpis