Instalacji dokonujemy na czystym systemie

1. Instalacja repozytorium epel i aktualizacja pakietów:

yum install epel-release
yum update

2. Instalacja pakietu openvz 7:

yum localinstall https://download.openvz.org/virtuozzo/releases/openvz-7.0.3-479/x86_64/os/Packages/o/openvz-release-7.0.3-3.vz7.x86_64.rpm 3. Instalacja kernela openvz 7 i pozostałych potrzebnych pakietów:
yum install prlctl prl-disp-service vzkernel ploop

4. Restart serwera:

reboot

5. Po uruchomieniu serwera sprawdzamy czy uruchomiony jest z poprawnym jądrem:

[root@naszdev ~]# uname -a
Linux naszdev.uphost.pro 3.10.0-862.11.6.vz7.64.7 #1 SMP Thu Aug 23 19:33:51 MSK 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@naszdev ~]#

6. Dodajemy moduły:

modprobe ploop
modprobe pfmt_ploop1
modprobe pfmt_raw
modprobe pio_direct

Bez modułów podczas tworzenia serwera będziesz otrzymywał następujące błędy:

Failed to register the CT: PRL_ERR_VZCTL_OPERATION_FAILED (Details: Creating OS template cache for centos-7-x86_64 template
Error: Failed to create ploop image /vz/tmp//vzpkg.qExJ9W/cache-private/root.hdd/root.hds: --- lsof finished --- 2
Error: Cannot create ploop device
Error: Failed to read ploop disk descriptor /vz/tmp//vzpkg.qExJ9W/cache-private/root.hdd: Error in ploop_open_dd (di.c:363): Can't resolve /vz/tmp//vzpkg.qExJ9W/cache-private/root.hdd/DiskDescriptor.xml: No such file or directory 39
Creation of Container private area failed
)
Failed to create the virtual machine.

7. Tworzymy swojego pierwszego VPS-a:

[root@naszdev ~]# prlctl create kontest.uphost.pro --vmtype ct --ostemplate centos-7-x86_64
Creating the Container...
Creating cache
Creating temporary Container
Creating virtual disk
Running the script pre-cache
Package manager: installing
Running the script post-cache
Running the script post-install
Resizing virtual disk
Packing cache
The Container has been successfully created.
[root@naszdev ~]#

Gotowe – możemy teraz dodać adres ip dla naszego serwera, ustawić mu hasło roota i działać do woli:

[root@naszdev ~]# prlctl list -a
UUID                  STATUS    IP_ADDR     T NAME
{c41f3fd2-5529-4aeb-8cfc-eae17c642ec6} stopped   -        CT kontest.uphost.pro
[root@naszdev ~]# vzctl start c41f3fd2-5529-4aeb-8cfc-eae17c642ec6
Starting Container ...
Container is mounted
Os release: 3.10.0
Configure memguarantee: 0%
Container start in progress...
[root@naszdev ~]# prlctl set 15557da3-be07-4ad7-8eae-e7aa032818c3 --ipadd 5.187.55.111
Enable automatic reconfiguration for this network adapter.
Configure venet0 (+) type='routed' ips='5.187.55.111/255.255.255.0 '

Configured venet0 (+) type='routed' ips='5.187.55.111/255.255.255.0 '


The CT has been successfully configured.
[root@naszdev ~]# prlctl set c41f3fd2-5529-4aeb-8cfc-eae17c642ec6 --userpasswd root:fk38dJs73hdk
Authentication tokens updated successfully.
The CT has been successfully configured.

[root@naszdev ~]# vzctl enter c41f3fd2-5529-4aeb-8cfc-eae17c642ec6
entered into CT
CT-c41f3fd2 /#

Możemy zarządzać VPS-ami poprzez prlctl.
Spis wszystkich poleceń zawarty jest pod tym linkiem, najczęściej używane przeze mnie to:

 • prlct start VPSID – start serwera
 • prlctl enter VPSID – logowanie się do serwera
 • prlctl stop VPSID – zatrzymanie serwera
 • prlctl restart VPSID – restart serwera
 • prlctl destroy VPSID – usunięcie serwera
 • prlctl list – lista serwerów
Oceń wpis