Standardowa instalacja podana w tym linku w systemie debian 8 kończy sie błedem związanym z zależnościami:

 

Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
pve-cluster
libpve-access-control
librados2-perl
pve-firewall
pve-ha-manager
qemu-server
pve-container
pve-manager
proxmox-ve
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Problemem jest brak bibliotek w wymaganej wersji.
Rozwiązanie to symlink do istniejacych bibliotek i ponowna instalacja:

ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.20 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.20.2
apt-get install --reinstall proxmox-ve ntp ssh postfix ksm-control-daemon open-iscsi

 

Oceń wpis