Linux, uefi i raid

W przypadku plyt z uefi i systemów linux opartych a raid często jest problem z instalacja programu rozruchowego grub. Testując wiele rozwiązań postanowiłem zapisać te które były skuteczne dla roznych systemów. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla debianów było włożenie na czas instalacji pendrive, ustawienie na nim partycji boot i instalacja biosefi na nim. Po instalacji i uruchomieniu

error -110 whilst initialising SD card

Brak działania karty sd w laptopie i log w dmesg: [php]sdhci-pci 0000:02:00.1: card claims to support voltages below defined range [ 3259.014134] mmc0: error -110 whilst initialising SD card [ 3509.819479] mmc0: error -110 whilst initialising SD card[/php] Szczegóły błędu: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/660088 Rozwiązanie: Tworzymy/edytujemy plik: [php]/etc/modprobe.d/sdcardread.conf[/php] I dodajemy w nim [php]options sdhci debug_quirks=0x40[/php] Następnie wpisujemy w

Centos + Directadmin – Instalacja mod_pagespeed

Opis instalacji dodatku mod_pagespeed dla systemu Centos 6 64bit Strona projektu: https://developers.google.com/speed/pagespeed/ Instalacja: 1) Pobranie plików: [code] cd ~ yum install at wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm[/code] 2)Instalacja: [code]rpm -i –nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm[/code] 3) Dodanie do pliku /etc/httpd/conf/httpd.conf: [code]#Google PageSpeed Module Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf[/code] 4) Restart httpd: [code]/etc/init.d/httpd restart[/code]

Cisco – szyfrowanie haseł

Wpis krótki, jednak warty zapamiętania – zawsze po wpisywaniu haseł są one widoczne po wydaniu komendy sh run  co nie jest zbyt bezpiecznym rozwiązaniem. Rozwiązanie tego jest proste – wystarczy zawsze po wpisaniu hasła w trybie konfiguracji wpisać: [code]service password-encryption[/code] Po wpisaniu wszystkie hasła zostaną zaszyfrowane co znacznie utrudni ich odgadnięcie w przypadku niepowołanego dostępu

Cisco reload in

  Często pracując na routerze cisco zdarza się że po wpisaniu złej komendy “odcina” nas od routera – pozostają wtedy 2 wyjścia: 1) wyłączenie i włączenie routera 2) podpięcie się kablem konsolowym i cofnięcie zmian Nie zawsze jednak mamy takie możliwości – np w moim przypadku pracując zdalnie trzeba zadzwonić, dyżurny musi lecieć znaleść sprzęt