Rozwiązanie dot. błędu:
SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed

Jeśli biblioteka OpenSSL jest zaktualizowana (wraz z CURL oraz parserem PHP):

1) Sprawdzić lokalizację certyfikatów:

2) Dodać/zaktualizować certyfikaty dla wyświetlonych w pkt. 1 ścieżek dostępowych: