2 dni temu, tj 4 lipca została wydana nowa wersja proxmox-a z numerkiem 5.0.

Nowości ładnie opisał virtual-it – cytując:

Proxmox VE 5.0, oparto o Debian 9 Stretch w połączeniu ze specjalnie zmodyfikowanym jądrem Linux 4.10. Nowe wydanie platformy wprowadza m.in. replikację pamięci masowej w trybie asynchronicznym wraz z w pełni zintegrowaną pamięcią masową definiowaną programowo opartą o Ceph RDB oraz łatwiejszy import obrazów z innych hypervisorów, takich jak VMware ESXi czy Hyper-V za pomocą nowego narzędzia wiersza poleceń ‘qm importdisk’. Wprowadzono również liczne usprawnienia do graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Pełen komunikat prasowy jest pod tym linkiem.

Skoro mamy nową wersje to czas ją przetestować.

1) Update i upgrade systemu:

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

2) Sprawdzamy wersję proxmox-a oraz jego składowych:

root@lab:~# pveversion -v
proxmox-ve: 4.4-92 (running kernel: 4.2.6-1-pve)
pve-manager: 4.4-15 (running version: 4.4-15/7599e35a)
pve-kernel-4.2.6-1-pve: 4.2.6-36
pve-kernel-4.4.67-1-pve: 4.4.67-92
lvm2: 2.02.116-pve3
corosync-pve: 2.4.2-2~pve4+1
libqb0: 1.0.1-1
pve-cluster: 4.0-52
qemu-server: 4.0-110
pve-firmware: 1.1-11
libpve-common-perl: 4.0-95
libpve-access-control: 4.0-23
libpve-storage-perl: 4.0-76
pve-libspice-server1: 0.12.8-2
vncterm: 1.3-2
pve-docs: 4.4-4
pve-qemu-kvm: 2.7.1-4
pve-container: 1.0-100
pve-firewall: 2.0-33
pve-ha-manager: 1.0-41
ksm-control-daemon: 1.2-1
glusterfs-client: 3.5.2-2+deb8u3
lxc-pve: 2.0.7-4
lxcfs: 2.0.6-pve1
criu: 1.6.0-1
novnc-pve: 0.5-9
smartmontools: 6.5+svn4324-1~pve80
root@lab:~#

3) Zmieniamy główne repozytorium oraz repo proxmoxa z ‘jessie’ na ‘stretch’:

 

root@lab:~# perl -p -i -e 's/jessie/stretch/g' /etc/apt/sources.list
root@lab:~# perl -p -i -e 's/jessie/stretch/g' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
root@lab:~# perl -p -i -e 's/jessie/stretch/g' /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
root@lab:~#

Jeśli korzystamy z repo ceph.com zmieniamy je na repozytorium proxmox.com ceph:

echo "deb http://download.proxmox.com/debian/ceph-luminous stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/ceph.list

 

4) Aktualizacja pakietów i upgrade systemu:

apt-get update
apt-get dist-upgrade

 

5) Gotowe

root@lab:~# pveversion -v
proxmox-ve: 5.0-15 (running kernel: 4.10.15-1-pve)
pve-manager: 5.0-23 (running version: 5.0-23/af4267bf)
pve-kernel-4.2.6-1-pve: 4.2.6-36
pve-kernel-4.10.15-1-pve: 4.10.15-15
pve-kernel-4.4.67-1-pve: 4.4.67-92
libpve-http-server-perl: 2.0-5
lvm2: 2.02.168-pve1
corosync: 2.4.2-pve3
libqb0: 1.0.1-1
pve-cluster: 5.0-10
qemu-server: 5.0-12
pve-firmware: 2.0-2
libpve-common-perl: 5.0-16
libpve-guest-common-perl: 2.0-11
libpve-access-control: 5.0-5
libpve-storage-perl: 5.0-12
pve-libspice-server1: 0.12.8-3
vncterm: 1.5-2
pve-docs: 5.0-8
pve-qemu-kvm: 2.9.0-2
pve-container: 2.0-14
pve-firewall: 3.0-1
pve-ha-manager: 2.0-2
ksm-control-daemon: 1.2-2
glusterfs-client: 3.8.8-1
lxc-pve: 2.0.8-3
lxcfs: 2.0.6-pve500
criu: 2.11.1-1~bpo90
novnc-pve: 0.6-4
smartmontools: 6.5+svn4324-1
root@lab:~#

 

Oceń wpis