2 dni temu, tj 4 lipca została wydana nowa wersja proxmox-a z numerkiem 5.0.

Nowości ładnie opisał virtual-it – cytując:

Proxmox VE 5.0, oparto o Debian 9 Stretch w połączeniu ze specjalnie zmodyfikowanym jądrem Linux 4.10. Nowe wydanie platformy wprowadza m.in. replikację pamięci masowej w trybie asynchronicznym wraz z w pełni zintegrowaną pamięcią masową definiowaną programowo opartą o Ceph RDB oraz łatwiejszy import obrazów z innych hypervisorów, takich jak VMware ESXi czy Hyper-V za pomocą nowego narzędzia wiersza poleceń ‘qm importdisk’. Wprowadzono również liczne usprawnienia do graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Pełen komunikat prasowy jest pod tym linkiem.

Skoro mamy nową wersje to czas ją przetestować.

1) Update i upgrade systemu:

2) Sprawdzamy wersję proxmox-a oraz jego składowych:

3) Zmieniamy główne repozytorium oraz repo proxmoxa z ‘jessie’ na ‘stretch’:

 

Jeśli korzystamy z repo ceph.com zmieniamy je na repozytorium proxmox.com ceph:

 

4) Aktualizacja pakietów i upgrade systemu:

 

5) Gotowe

 

Oceń wpis