Directadmin + mod_fcgid

1)Pobieramy i kompilujemy mod_fcgid: cd /usr/local/src wget https://www.apache.org/dist/httpd/mod_fcgid/mod_fcgid-2.3.9.tar.bz2 tar jxf mod_fcgid-2.3.9.tar.bz2 cd mod_fcgid-2.3.9 APXS=/usr/sbin/apxs ./configure.apxs && make && make install mkdir /fcgi   2)Zmieniamy options.conf ustawiając php5_cgi=yes i pozostałe wpisy…

Czytaj dalej