W pierwszej części opisałem proces instalacji, tworzenia i usuwania kontenerów docker.
W tej części natomiast skupie się na tym jak utworzyć własny obraz – do dzieła!

Naszym celem jest utworzenie obrazu z systemem ubuntu oraz serwerem apache. Stwórzmy więc plik o nazwie Dockerfile i treści:

Wyjaśnienie poszczególnych zmiennych:

  • FROM – nazwa obrazu bazowego na podstawie którego tworzymy nasz kontener
  • MAINTAINER – twórca obrazu
  • RUN – polecenie/polecenia wykonywane po utworzeniu obrazu
  • ENV – ustawiamy zmienne środowiskowe
  • EXPOSE – podajemy port na który będzie przekierowane nasłuchiwanie kontenera na adresie ip serwera
  • CMD – komenda która zostanie wykonana odrazu po uruchomieniu serwera.

To tylko niektóre ze zmiennych których można używać podczas tworzenia kontenera – pełna lista zmiennych jest pod tym linkiem.

Aby stworzyć obraz wpisujemy ( w katalogu gdzie jest nasz plik Dockerfile) polecenie:

W konsoli wygląda to tak:

Jak widać obraz utworzył się poprawnie – sprawdźmy czy jest on widoczny:

Możemy teraz utworzyć kontener na podstawie naszego obrazu i sprawdzić czy działa poprawnie:

Jak widać nasz kontener uruchomił sie i działa poprawnie, oraz ruch z portu 80 ip serwera jest przekierowany na port 80 kontenera.

Aby potwierdzić że wszystko działa poprawnie wpisz w przeglądarce adres http://IP_SERWERA – powinieneś otrzymać taki wynik:

docker-apache2

Oceń wpis