8 czerwca DirectAdmin ogłosił wydanie nowej wersji oznaczonej numerem 1.514 która wprowadza ponad 40 nowości i poprawek w stosunku do poprzedniego wydania.

Co nowego otrzymujemy z numerkiem 1.514?

Nowości:

 1. Dodanie wsparcia dla rekordów DNS TLSA
 2. Dodanie wsparcia dla rekordów DNS CAA
 3. Rotacja error logów Apache według rozmiaru
 4. Własne skrypty – vacation_set_pre.sh i vacation_set_post.sh
 5. Zmiana wyniku  json dla CMD_DNS_ADMIN
 6. Własne skrypty – email_filter_write_pre.sh i email_filter_write_post.sh
 7. Nowa akcja – edycja dla CMD_DNS_ADMIN CMD_DNS_CONTROL CMD_DNS_MX
 8. Nowa komenda – CMD_JSON_LANG
 9. Możliwość zezwolenia na kod html w wiadomościach/zgłoszeniach
 10. Weryfikacja typu przed wykonaniem requestu – CMD_JSON_VALIDATE
 11. Opcja wyłączenia sni dla dovecot-a dla danej domeny
 12. allow_dns_underscore=1 jako nowa domyślna wartość
 13. enable_ssl_sni=1 jako nowa domyślna wartość
 14. Maksymalny rozmiar pliku w KB, MB,GB lub TB
 15. Brak zmiany dkim w przypadku braku strefy
 16. Połączenie adresów ip – dodanie do kolejki zadań (task.quene)
 17. Wyświetlenie x pierwszych lub ostatnich linijek poprzez menedżer zadań
 18. Wysłanie sumy md5 w celu weryfikacji zgodności wysyłanego backupu
 19. Własne pola dla domeny  w szablonie virtual_host2.conf
 20. API – sprawdzenie użycia pamięci oraz ID procesów
 21. Zmienna created_by  , skip_template i user_creation dla domain_create_pre.sh / post.sh

Bugfix – poprawki:

 1. Brak możliwości wylogowania przez użytkownika – problem z refferer
 2. Problem z zakodowaniem znaku 2
 3. Brak usunięcia niektórych plików konfiguracyjnych przy usunięciu domeny
 4. Poprawki dla awstats z cagefs
 5.  Zmiana wersji php przy uyciu nginx/nginx proxy – brak weryfikacji  php_nginx.conf
 6. Resetowanie limitu wysyłki zarówno dla uzytkownika, jak i danego konta e-mail
 7. Nowy nagłówek dla pobierania konfiguracji dla programu outlok ( plik .reg)
 8. Poprawki dla dodania rekordu TXT z cudzysłowie  i/lub znakiem równości
 9. FreeBSD  – poprawa ścieżek dla plików
 10. Sprawdzenie symlinka do squirrelmail przed utworzeniem/przywróceniem kopii
 11. Niepoprawne zwrócenie wartości dla CMD_API_FILE_MANAGER
 12. BlockCracking – poprawki dla  znaku równości w pliku variables.conf.custom
 13.  Poprawny nagłówek dla informacji  “Opcja … nie istnieje na twoim poziomie dostępu”
 14.  Brak -Includes przy wyłączonym CGI
 15. Przeniesienie sekcji HAVE_PHP1_FPM i HAVE_PHP1_FPM z zewnątrz do środka <Directory>
 16. Dodanie znacznika sekcji po poprzednich zmianach dla Menedżera plików
 17. Dodanie zakresu ip dla rekordów PTR
 18. Usuwanie/zmiana domain.com.conf dla dovecot sni
 19. Usuwanie starych logów po usunięciu domeny
 20. Podłączone adresy ip a strefa dns
 21. Rotacja logów mod security przy włączonym awstats
 22.  Wyłaczenie  SSLv2 oraz zmiana dla zewnętrznych klientów pocztowych
 23. Powiadomienie administratora o błędzie w odnowieniu certyfikatu LetsEncrypt
 24. Wyłączenie wyświetlania błędu przy usunięciu użytkownika podczas tworzenia kopii

Opcje niepodlinkowane nie są szerzej opisane w naszym serwisie – szczegóły w języku angielskim znajdziesz na:

https://directadmin.com/versions.php?version=1.514000

Bodrum escort