Standardowa instalacja podana w tym linku w systemie debian 8 kończy sie błedem związanym z zależnościami:   [crayon-5ba943204450a996124671/] Problemem jest brak bibliotek w wymaganej wersji. Rozwiązanie to symlink do istniejacych bibliotek i ponowna instalacja: [crayon-5ba9432044510043497861/]