Standardowa instalacja podana w tym linku w systemie debian 8 kończy sie błedem związanym z zależnościami:   [crayon-5b51d424771c2515397050/] Problemem jest brak bibliotek w wymaganej wersji. Rozwiązanie to symlink do istniejacych bibliotek i ponowna instalacja: [crayon-5b51d424771c8355296778/]