Standardowa instalacja podana w tym linku w systemie debian 8 kończy sie błedem związanym z zależnościami:   [crayon-5a8ca81339d5f936129211/] Problemem jest brak bibliotek w wymaganej wersji. Rozwiązanie to symlink do istniejacych bibliotek i ponowna instalacja: [crayon-5a8ca81339d65893316087/]