OpenVZ Unable to open pty: No such file or directory

Błąd: [php] # vzctl enter 1234 enter into CT 1234 failed Unable to open pty: No such file or directory [/php] Rozwiązanie: [php] vzctl exec 1234 /sbin/MAKEDEV tty vzctl exec 1234 /sbin/MAKEDEV pty vzctl exec 1234 mknod –mode=666 /dev/ptmx c 5 2 mv /vz/private/1234/pty* /vz/private/1234/dev/ mv /vz/private/1234/tty* /vz/private/1234/dev/ vzctl exec 1234 mkdir /run/network vzctl exec

Configure: error: cannot run C compiled programs.

Po migracji jednego z serwerów i próby kompilacji dowolnego pakietu miałem poniższy błąd: [php] checking for cc… cc checking whether the C compiler works… yes checking for C compiler default output file name… a.out checking for suffix of executables… checking whether we are cross compiling… configure: error: in /usr/local/directadmin/custombuild/php-5.6.28': configure: error: cannot run C compiled

Linux, uefi i raid

W przypadku plyt z uefi i systemów linux opartych a raid często jest problem z instalacja programu rozruchowego grub. Testując wiele rozwiązań postanowiłem zapisać te które były skuteczne dla roznych systemów. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla debianów było włożenie na czas instalacji pendrive, ustawienie na nim partycji boot i instalacja biosefi na nim. Po instalacji i uruchomieniu

error -110 whilst initialising SD card

Brak działania karty sd w laptopie i log w dmesg: [php]sdhci-pci 0000:02:00.1: card claims to support voltages below defined range [ 3259.014134] mmc0: error -110 whilst initialising SD card [ 3509.819479] mmc0: error -110 whilst initialising SD card[/php] Szczegóły błędu: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/660088 Rozwiązanie: Tworzymy/edytujemy plik: [php]/etc/modprobe.d/sdcardread.conf[/php] I dodajemy w nim [php]options sdhci debug_quirks=0x40[/php] Następnie wpisujemy w

Centos + Directadmin – Instalacja mod_pagespeed

Opis instalacji dodatku mod_pagespeed dla systemu Centos 6 64bit Strona projektu: https://developers.google.com/speed/pagespeed/ Instalacja: 1) Pobranie plików: [code] cd ~ yum install at wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm[/code] 2)Instalacja: [code]rpm -i –nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm[/code] 3) Dodanie do pliku /etc/httpd/conf/httpd.conf: [code]#Google PageSpeed Module Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf[/code] 4) Restart httpd: [code]/etc/init.d/httpd restart[/code]

Aktualizacja ios – cisco 877

Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Cisco 877 – router był wyposażony w oprogramowanie advanced security (c870-advsecurityk9-mz.124-15.T7), które nie posiadało kilku ważnych funkcjonalności, jak np. obsługa ipv6 – postanowiłem więc wykonać aktualizacje softu.

Cisco – szyfrowanie haseł

Wpis krótki, jednak warty zapamiętania – zawsze po wpisywaniu haseł są one widoczne po wydaniu komendy sh run  co nie jest zbyt bezpiecznym rozwiązaniem. Rozwiązanie tego jest proste – wystarczy zawsze po wpisaniu hasła w trybie konfiguracji wpisać: [code]service password-encryption[/code] Po wpisaniu wszystkie hasła zostaną zaszyfrowane co znacznie utrudni ich odgadnięcie w przypadku niepowołanego dostępu