Chmuromaniak, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia u największych dostawców usług Chmury Publicznej.
Zero marketingu, tylko informacje techniczne w formie krótkiego opisu.
Jeśli masz pomysł na rozwój daj znać w komentarzu – chętnie rozwinę cykl o nowe przydatne informacje.
Zaczynamy!

AWS (Amazon Web Services )

 1.  Amazon VPC NAT Gateway w regionie AWS GovCloud (USA)
 2. Amazon Kinesis Data Analytics może teraz wykrywać punkty aktywne w strumieniach danych w czasie rzeczywistym
 3. Amazon SageMaker obsluguje instancje ml.p3.2xlarge
 4. AWS Elastic Beanstalk Obsługuje typy instancji Docker, Ruby 2.5 i EC2 w dodatkowych regionach
 5. edX i Udemy połączyły siły ze szkoleniami i certyfikatami AWS
 6. Usługa zarządzania kluczami AWS oferuje obecnie sprawdzone moduły kryptograficzne FIPS 140-2
 7. AWS Config Now obsługuje pobieranie bieżącej konfiguracji dla wielu zasobów
 8. Lambda @ Edge dodaje obsługę S3 Origin do dostosowywania dostarczania treści na podstawie nagłówków zapytań
 9. Zalecenia zakupowe instancji Amazon EC2 Reserved Instance (RI) za pośrednictwem interfejsu API AWS Cost Explorer
 10. Amazon RDS obsługuje teraz MariaDB Minor Versions 10.0.34, 10.1.31 i 10.2.12
 11. AWS Elemental MediaPackage jest teraz dostępny w regionach Azji i Pacyfiku (Seul) oraz Ameryki Południowej (São Paulo)
 12. AWS Elemental MediaConvert jest teraz dostępny w pięciu nowych regionach
 13. Amazon Aurora z obsługą PostgreSQL obsługuje mniejszą wersję 9.6.6
 14. AWS Elemental MediaLive Dodaje umiejętność edycji wejść i wejść grup bezpieczeństwa
 15. AWS CodePipeline Obsługuje zdarzenia Push z Amazon S3
 16. Rozwiązanie do analizy danych w czasie rzeczywistym za pomocą Kinesis Data Analytics Solution
 17. Uproszczenia w nazwach uzytkowników  w Active Directory (AD)
 18. AWS Cloud9 obsługuje lokalne debugowanie funkcji AWS Lambda w języku Python
 19. Network Load Balancer jest teraz dostępny w regionie GovCloud (USA) AWS
 20. AMI Amazon EC2 z .NET Core na Amazon Linux 2 i Ubuntu

 

Azure ( Microsoft Azure )

 1. Maszyny wirtualne z niskim piorytetem – ceny do -80%
 2. Usunięcie ClearDB z Marketplace platformy Azure
 3. Aktualizacje portalu Azure: marzec 2018:
  – poprawiona logina dla przycisku VM Connect
  – Dodanie interfejsu sieciowego do istniejącej maszyny wirtualnej.
  – Wyświetlanie ostrzeżen dla publicznie otwartych portów
 4. Uproszczony proces tworzenia bezpiecznych klastrów Service Fabric
 5. Wycofywanie obsługi interfejsu API usługi Service Management dla usługi aplikacji Azure ( wycofanie 30 czerwca 2018 roku)
 6. Microsoft IoT Central zmienia nazwę na IoT Central
 7. Zmiana nazwy dla Baz danych dla MySQL i PostgreSQL
 8. BizTalk Hybrid Connections kończy działanie 31 maja – zalecana migracja do nowych Hybrid Connections opartych na Relay Azure
 9. Azure DNS Private Zones jest teraz publicznie dostępny
 10. Łatwiejsze wyłączenie routingu BGP dla wirtualnych tras sieciowych
 11. Azure Standard Load Balancer jest dostępny we wszystkich publicznych regionach
 12. Azure Scheduled Events jest już dostępny publicznie
 13. Azure Data Factory ddaje wsparcie dla autoryzacji poprzez Azure AD

GCP ( Google Clud Platform )

 1. Nowe sposoby ochrony i kontroli usług i danych GCP
 2. Łatwe klastry HPC na GCP z Slurm
 3. Rozszerzenie dostępności MongoDB Atlas na GCP
 4. Uruchomienie interfejsu API Cloud Data Loss Prevention