Wyświetlanie strony na innym serwerze bez zmiany dns

W przypadku migracji strony na inną usługę dobrze jest zweryfikować przed przekierowaniem na nią czy całość została poprawnie przeniesiona. Jest szereg czynników które mają wpływ na poprawność migracji – komplet danych, poprawny format bazy, zgodność wersji parsera php/mysql i konfiguracji, poprawność kodowania itp.

OpenVZ Unable to open pty: No such file or directory

Błąd: [php] # vzctl enter 1234 enter into CT 1234 failed Unable to open pty: No such file or directory [/php] Rozwiązanie: [php] vzctl exec 1234 /sbin/MAKEDEV tty vzctl exec 1234 /sbin/MAKEDEV pty vzctl exec 1234 mknod –mode=666 /dev/ptmx c 5 2 mv /vz/private/1234/pty* /vz/private/1234/dev/ mv /vz/private/1234/tty* /vz/private/1234/dev/ vzctl exec 1234 mkdir /run/network vzctl exec

Configure: error: cannot run C compiled programs.

Po migracji jednego z serwerów i próby kompilacji dowolnego pakietu miałem poniższy błąd: [php] checking for cc… cc checking whether the C compiler works… yes checking for C compiler default output file name… a.out checking for suffix of executables… checking whether we are cross compiling… configure: error: in /usr/local/directadmin/custombuild/php-5.6.28': configure: error: cannot run C compiled

Linux, uefi i raid

W przypadku plyt z uefi i systemów linux opartych a raid często jest problem z instalacja programu rozruchowego grub. Testując wiele rozwiązań postanowiłem zapisać te które były skuteczne dla roznych systemów. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla debianów było włożenie na czas instalacji pendrive, ustawienie na nim partycji boot i instalacja biosefi na nim. Po instalacji i uruchomieniu

error -110 whilst initialising SD card

Brak działania karty sd w laptopie i log w dmesg: [php]sdhci-pci 0000:02:00.1: card claims to support voltages below defined range [ 3259.014134] mmc0: error -110 whilst initialising SD card [ 3509.819479] mmc0: error -110 whilst initialising SD card[/php] Szczegóły błędu: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/660088 Rozwiązanie: Tworzymy/edytujemy plik: [php]/etc/modprobe.d/sdcardread.conf[/php] I dodajemy w nim [php]options sdhci debug_quirks=0x40[/php] Następnie wpisujemy w