Jednym z najpopularniejszych poleceń używanych w systemach linux jest apt. Czym tak właściwie jest apt?

Apt, czyli Advanced Packaging Tool to narzędzie do zarządzania pakietami używane w systemie Debian i jego pochodnych ( np w Ubuntu). Służy on do pobierania, instalacji i usuwania pakietów.

Tak naprawdę apt jest tylko biblioteką w C++ używaną przez inne programy, z których najpopularniejsze to apt-get i apt-cache

W apt-get format polecenia to:

Aby bezpłatnie odblokować dalszą treść kliknij "Zapisz się" - dostaniesz nielimitowany dostęp do wszystkich treści i wyślę Ci na maila kilka wyjątkowych bonusów !!
Jeśli jesteś już zapisany - Kliknij "Zaloguj się" i podaj swojego maila - treść zostanie odblokowana:
Zaloguj się lub Zapisz się
Sprawdź Przejdź do zapisu
Anuluj
Dalsza część artykułu jest dostępna tylko dla zapisanych do newslettera. Aby zapisać się do newslettera Kliknij tutaj , lub wypełnij pola w bocznym panelu.
Jeśli jesteś już zapisany - podaj poniżej swój adres e-mail: Odblokuj
adotpay
Anuluj
Przykład użycia apt-get:

Jak widać przy usuwaniu program poprosił Nas o potwierdzenie – dodatkowym parametrem możemy automatycznie odpowiedzieć twierdząco bez pytania:

Dla apt-get najczęściej używane polecenia to:

 • update – Pobiera nowe listy pakietów
 • upgrade – Wykonuje aktualizację
 • install – Instaluje nowe pakiety (pakiet to np. libc6, nie libc6.deb)
 • remove – Usuwa pakiety
 • purge – Usuwa pakiety łącznie z plikami konfiguracyjnymi
 • autoremove – Usuwa automatycznie wszystkie nieużywane pakiety
 • dist-upgrade – Aktualizacja dystrybucji, patrz apt-get(8)
 • dselect-upgrade – Instaluje według wyborów dselect
 • build-dep – Konfiguruje zależności dla budowania pakietów źródłowych
 • clean – Usuwa pobrane pliki archiwów
 • autoclean – Usuwa stare pobrane pliki archiwów
 • check – Sprawdza, czy wszystkie zależności są spełnione
 • source – Pobiera archiwa źródłowe
 • download – Pobiera pakiet binarny do bieżącego katalogu
 • changelog – Pobiera i wyświetla dziennika zmian wybranych pakietów

Inne polecenie – apt-cache, pozwala nam na szukanie pakietu oraz pozyskiwanie informacji na jego temat.

Najczęściej używane polecenia:

 • showsrc – Pokazuje informacje dla źródeł
 • search – Przeszukuje listę pakietów według wyrażenia regularnego
 • depends – Pokazuje surowe informacje o zależnościach danego pakietu
 • rdepends – Pokazuje informacje o zależnościach OD danego pakietu
 • show – Pokazuje informacje dla danego pakietu
 • pkgnames – Pokazuje listę nazw wszystkich pakietów w systemie
 • policy – Pokazuje ustawienia polityki